Home
COVID-19
Informatie
Zwemdata
Foto's
Contact
Vrijwilligers
Facebook
Inloggen

V O O R L O P I G G E E N Z W E M M E N V O O R D E S A S

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie achter de rug heeft en vooral ook goed gezond is!
Normaal gesproken beginnen we weer met het SAS zwemmen op de eerste zaterdag in september, maar helaas is dit jaar ten gevolge van het Corona virus niets normaal.
Hoewel we zeker weten dat het zwemmen bij de SAS door iedereen zeer wordt gemist moeten we jullie melden dat we voorlopig niet gaan starten. Het virus is in september echt niet verdwenen, er is nog geen vaccin en we zwemmen met veel kwetsbare mensen uit risicogroepen. Ook onder de vrijwilligers behoren een aantal hiertoe.

Veiligheid en gezondheid gaan echt boven alles. Zoals je weet moet iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en dat is lastig in het zwembad, er mogen maximaal 12 personen tegelijk in het zwembad.
Bij de oefeningen mogen maximaal 4 personen aan de badrand staan, vrijwilligers mogen niet het water in
om 1 op 1 te begeleiden maar ook een gezellig praatje houden aan de badrand moet op gepaste afstand;
banen zwemmen moet achter elkaar in dezelfde richting.
Al met al kunnen de vrijwilligers dus geen veilige en persoonlijke begeleiding geven en dat is nou net waar het bij de SAS om gaat! Behalve gezellig met elkaar zwemmen moet het toch vooral ook verantwoord zijn!

Daar komt bij dat met 12 betalende bezoekers de zwembadhuur niet kan worden opgebracht.
We hebben nagedacht over de mogelijkheid om 2x een groep zwemmers na elkaar elk ruim een half uur te laten zwemmen, aan te melden via een reserveringssysteem.
Ook al dient iedereen zich thuis al in zwemkleding te verkleden lijkt het in de praktijk niet te realiseren omdat de vrijwilligers tussendoor veel moeten schoonmaken, er maar heel kort gedoucht mag worden en de 2 groepen elkaar in de kleedkamers niet mogen tegenkomen. Dit laatste betekent dat de nieuwe groep in de hal moet wachten totdat iedereen van de eerste groep is vertrokken; er blijft simpelweg niet genoeg zwemtijd over.

Al met al moeten we dus helaas vaststellen dat er van SAS zwemmen voorlopig geen sprake kan zijn.
Zwembad De Terp is wel op bepaalde tijden geopend voor vrij zwemmen: als je geen persoonlijke begeleiding bij het zwemmen nodig hebt kun je altijd informeren naar de mogelijkheden voor jou.

Het spijt ons heel erg maar op dit moment is het niet anders.
We wensen iedereen het beste, blijf gezond en hopelijk tot ziens in het zwembad, we houden je op de hoogte!

 

 


Webdesign by Monique Ooms 2009  |  info@saswieringermeer.nl